NSE 8 – Fortinet Network Security Expert

NSE 8 – Fortinet nettverks sikkerhets spesialist


NSE 8 – Fortinet nettverks sikkerhets spesialist


NSE 8 Beskrivelse

FortiGate sikkerhets ekspert betegnelsen gjenkjenner en kandidats evner, både i bredde og i dybde, til å designe, konfigurere og feilsøke nettverks sikkerhet i komplekse nettverk.

NSE 8 Program krav

  • Fullførelse av Fortinet NSE 8 skriftlige eksamen.
  • Fullførelse av Fortinet NSE 8 praktiske eksamen.

Hvem bør delta på NSE 8

Fortinet nettverkssikkerhets Ekspert (NSE 8) eksamener er for dem som er virkelig eksperter i nettverks sikkerhet og Fortinets pakke med sikkerhets produkter. Prosessen det er å forberede seg til denne eksamen kan være både kostbar og tidkrevende. I tillegg til formell opplæring, bør du ha erfaring i flere typer komplekse nettverk, og kunne løse kompliserte sikkerhets problemer.

Pris:

  • 4950 Price (Excl. VAT)

Introduserer PrepForce8


Den eneste kilden til å forberede seg på NSE 8 sertifiseringen. Den vil være som et siste steg i forberedelsene dine til å ta NSE-8 Lab eksamen. Denne avanserte bootcampen tilbyr fem fulle dager der vi går i dybden med forståelig NSE 8 – Lab eksamens trening, utført av vårt team av bransjekjente instruktører med omfattende praktisk erfaring.

Vi dekker alle teknologier som er inkludert i eksamenspensumet, og PrepForce8 avansert bootcamp kommer til å øke ferdighetene dine i å designe, distribuere, konfigurere og feilsøke alle Fortinet teknologier.

Flere detaljer