NSE 4 – FortiGate Network Security Professional

 • NSE 4 : FortiGate Network Security Professional


  NSE 4 – Sikkerhets profesjonell betegnelsengjenkjenner en kandidats evne til å konfigurere, installere og overvåke FortiGate ”FortiGate Unified Threat Management” produktene i en kundes nettverk.

   

  Anbefalt opplæring for NSE 4 eksamen:

  Recommended Trainings
  FortiGate (I) Security v6.0
  FortiGate (II) Infrastructure v6.0
  NSE 4 Bundle Training v6.0

   

  NSE 4 erstatter den tidligere FCNSA + FCNSA sertifiseringen. FCNSA og FCNSA har gått ut og er ikke lengre tilgjengelige.

  Eksisterende FCNSP sertifikater kvalifiserer som NSE 4 i en kort periode. FCNSP v4 sertifikater vil gjelde som NSE 4 til og med 31. desember, 2015. FCNSP v5 sertifikater vil gjelde som NSE 4 til og med 31. desember, 2016.

  Har du et FCNSP sertifikat, bør du fornye det ved å ta NSE 4 eksamen før FCNSP sertifikatet ditt utløper.

   

  NSE 4 program krav.


  • Bestå NSE 4 eksamen på et Pearson Vue test senter

   

  Hvem bør gjennomføre NSE 4


  Ettersalgs og support personale som ønsker bekreftelse på at de er en ”FortiGate Network Security Professional”