NSE 4 – FortiGate Network Security Professional

 • NSE 4 : FortiGate Network Security Professional


  NSE 4 – Sikkerhets profesjonell betegnelsengjenkjenner en kandidats evne til å konfigurere, installere og overvåke FortiGate ”FortiGate Unified Threat Management” produktene i en kundes nettverk.

   

  Anbefalt opplæring for NSE 4 eksamen:

  Anbefalt opplæring
  FortiGate (I) Security v5.6.2
  FortiGate (II) Infrastructure v5.6.2
  NSE 4 Bundled Training v5.6.2

  Or

  Anbefalt opplæring
  FortiGate Security Systems I v.5.4
  FortiGate Security Systems II v.5.4
  NSE 4 Bundled Training v5.4

  NSE-4 Bundle Price: 35000 NOK
  Duration: 5 Days
  Discount: 20%
  Discounted Price: 28000 NOK

   

  NSE 4 erstatter den tidligere FCNSA + FCNSA sertifiseringen. FCNSA og FCNSA har gått ut og er ikke lengre tilgjengelige.

  Eksisterende FCNSP sertifikater kvalifiserer som NSE 4 i en kort periode. FCNSP v4 sertifikater vil gjelde som NSE 4 til og med 31. desember, 2015. FCNSP v5 sertifikater vil gjelde som NSE 4 til og med 31. desember, 2016.

  Har du et FCNSP sertifikat, bør du fornye det ved å ta NSE 4 eksamen før FCNSP sertifikatet ditt utløper.

   

  NSE 4 program krav.


  • Bestå NSE 4 eksamen på et Pearson Vue test senter

   

  Hvem bør gjennomføre NSE 4


  Ettersalgs og support personale som ønsker bekreftelse på at de er en ”FortiGate Network Security Professional”