Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Insoft Services


1. Registrering

1.1. Vennligst send din påmelding til kurs skriftlig til:

kurs@insoftservices.no

1.2. Du vil motta en bekreftelse på registrering fra Insoft Services med detaljert informasjon om kurset du har meldt deg på (oppmøtested, dato og klokkeslett) ikke senere enn 14 dager før kurset starter.

1.3 Bookingen er bekreftet når betaling er mottatt, og ikke mindre enn 10 arbeidsdager før kursstart.

2. Avgifter

Alle avgifter er netto avgifter. Det vil si at merverdiavgift, eller andre nasjonale skatter som er gjeldende i det landet kurset er utført kommer i tillegg. Vår nåværende liste over avgifter er gyldig frem til det er publisert en ny liste over avgifter. Kursavgiften for kursene som er utført i våre fasiliteter dekker bruken av opplæringssystemer, drikke og / eller lunch, og student kit.

3. Kanselleringer

3.1. Kunden godtar å betale Selskapet en sum som tilsvarer følgende prosentsatser av kursavgiften, som vil bli ilagt ved en tilleggsavgiftsfaktura hvis en deltaker uteblir, avlyser eller trekker seg fra et kurs der opplæring skal gis, mindre enn 10 arbeidsdager før kursstart.

Bekreftet kurs fra offentlig kursplan bestilling med avtalt dato:

  • 15-11 arbeidsdager før kursstart: – 50% av kursavgiften
  • 10-6 arbeidsdager før kursstart – 75% av kursavgiften
  • 5-0 arbeidsdager før kursstart – 100% av kursavgiften

Booke om et kurs fra offentlig kursplan med avtalt dato:

  • 15-11 arbeidsdager før kursstart – 25% av kursavgiften
  • 10-6 arbeidsdager før kursstart – 50% av kursavgiften
  • 5-0 arbeidsdager før kursstart – 100% av kursavgiften

Et bekreftet kurs for lukket selskap booking med avtalt dato:

  • 30-0 arbeidsdager før kursstart – 100% av kursavgiften

Ombooking av kurs for lukket selskap med avtalt dato:

  • 30-0 arbeidsdager før kursstart – 100% av kursavgift

3.2 Hvis en deltaker trekker seg fra et kurs som har startet eller ikke møter opp første kursdag, skal deltakeren betale hele fakturabeløpet til Selskapet, og på Selskapets skjønn bestemmes det om deltakeren får deltatt på resten av kurset.

3.3 Kunden kan erstatte deltakere når som helst ved skriftlig varsel til Selskapet så lenge den nye deltakeren oppfyller kravene for kurset som informert av Selskapet til Kunden.

3.4 Når en Kunde ønsker å endre eller booke om et kurs vil Selskapet sende en tilleggsavgifts faktura, som vil være et pristillegg basert på en prosentandel av orginalfakturaen eller en sum basert på detaljene i 3.1.2 eller 3.1.4 over.

3.5 Insoft Services har rett til å kansellere kurset ikke senere enn 14 dager før oppstart hvis antall bekreftede deltakere er utilstrekkelig.

3.6 Insoft Services har rett til å endre datoer, kurs og avgifter uten forvarsel og skal ikke holdes ansvarlig for ikke-refunderbare flybilletter eller andre utgifter som oppstår på grunn av kansellerte kurs.

4. Endring av registrering

For endringer opp til 16 dager før kursstart er det ingen avgift. Deretter vil Insoft Services kreve et endringsgebyr på EUR 30 uten VAT / MVA som fraviker dersom den nye datoen bekreftes umiddelbart. Den nye datoen kan ikke endres eller kanselleres flere ganger. Ved nye endringer vil Insoft Services fakturere full kursavgift og endringsgebyr.

5. Vilkår for betaling

De oppgitte prisene er underlagt lovbestemt merverdi avgift og skal betales umiddelbart uten fradrag på mottatt faktura. Insoft Services godtar kun betaling via bankoverføring, som betyr ingen betaling via sjekk eller kredittkort.

6. Opphavsrettigheter

Med enerett, inkludert rettighetene til å oversette, ta utskrift av, og kopiere kursdokumenter og deler av kursdokumenter. Behandling, kopiering, distribuere eller offentlig gjengivelse av kursdokumenter i sin helhet, eller deler av, uansett form eller på noen måte elektronisk, mekanisk, fotokopiering, mikrofilm, opptak eller annet uten på forhånd skriftlig samtykke fra Insoft Services er forbudt. Dette gjelder særlig for bruk av dette materialet for opplæringsformål.

7. Ansvar

Et hvert ansvar for krav mot Insoft Services eller dets stedfortredende agenter, spesielt krav om kompensasjon for følgeskader uansett rettslig grunnlag som forretningsavbrudd eller stans, tap av inntekter og fortjeneste og så videre er utelukket. Insoft Services er ikke ansvarlig for eventuelle eiendeler en kunde tar med seg til et kurs.

8. Privacy

Kunden samtykker til å behandle sine data utelukkende til de formål de er ment til.